Besnikëria e konsumatorëve

Shpërblimi i besnikërisë është oferta e parë e këtij lloji në Kosovë, dhuratë e cila i ofrohet konsumatorëve në prag të festave të fundvitit.

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3g për klientët me parapagim me kapacitet 2GB.

Televizion, Internet dhe Telefon

Telekomi i Kosovës ofron Televizion, Internet dhe Telefon, të gjitha me një kabllo të vetme.

Vala IN

ValaIN është komunitet i konsumatorëve të Vala, që i dedikohet vetëm të rinjve.