Televizion, Internet dhe Telefon

Telekomi i Kosovës ofron Televizion, Internet dhe Telefon, të gjitha me një kabllo të vetme.

Turbo ofertë

Telekomi i Kosovës ka lansuar ofertën më të re të quajtur Turbo Ofertë që përfshinë kombinimin e katër shërbimeve të ofruara nga TiK siç janë: TiKtv,TiKon, TiKtel dhe thirrje në Vala.

Ftesë për ofertim

Me qëllim të promovimit të produkteve/shërbimeve dhe avancimit të aktiviteteve reklamuese të marketingut.

Ftesë publike për partneritet

PTK, respektivisht Vala dhe Telekomi i Kosovës, ftojnë kompanitë e interesuara që të bëhen pjesë e partneritetit.

Besnikëria e konsumatorëve

Shpërblimi i besnikërisë është oferta e parë e këtij lloji në Kosovë, dhuratë e cila i ofrohet konsumatorëve në prag të festave të fundvitit.